ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχημικών λιπασμάτων από στερεά και υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα, στη θέση Μνήμα Κατή Ριτσώνας της ΔΕ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Νομό Εύβοιας», της εταιρείας ECO TERRA ABEE

ΦΑΚΕΛΟΣ – ΑΚΤΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 2017