Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαΐου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας