Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαΐου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης Μαίου 2018