Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Απριλίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Απριλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας