Αριθμός Πρακτικού 17, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Απριλίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας