Αριθμός Πρακτικού 16, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Απριλίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας