Αριθμός Πρακτικού 15 ,Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Απριλίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας