Αριθμός Πρακτικού 14, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ης Απριλίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας