Αριθμός Πρακτικού 12, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Μαρτίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας