Αριθμός Πρακτικού 11, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Μαρτίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας