Αριθμός Πρακτικού 10, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Μαρτίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΚΑΙ_ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_20180305