Αριθμός Πρακτικού 9, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Μαρτίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΗΦ7ΛΗ-59Δ-signed