Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Δεκεμβρίου 2017, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9

9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ