Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας