Αριθμός Πρακτικού 9, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας