Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ