Αριθμός Πρακτικού 8, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας