Αριθμός Πρακτικού 8, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΞΒ7ΛΗ-70Υ-signed