Αριθμός Πρακτικού 7, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Μαρτίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας