Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 20ης Φεβρουαρίου 2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας