Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας