Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ