Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Φεβρουαρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας