Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Φεβρουαρίου 2018

Σχολιάστε