Αριθμός Πρακτικού 6, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Φεβρουαρίου 2020, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας