Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 28ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας