Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 5, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 29ης Ιανουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας