Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιανουαρίου 2019 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας