Αριθμός Πρακτικού 48, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Δεκεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 48 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας