Αριθμός Πρακτικού 48, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Δεκεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας