Αριθμός Πρακτικού 47, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας