Αριθμός Πρακτικού 45, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Νοεμβρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας