Αριθμός Πρακτικού 46, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Νοεμβρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας