Αριθμός Πρακτικού 43, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας