Αριθμός Πρακτικού 42, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Οκτωβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω48Λ7ΛΗ-9ΟΖ