Αριθμός Πρακτικού 41, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Οκτωβρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας