Αριθμος Πρακτικού 40, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 15ης Οκτωβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας