Αριθμός Πρακτικού 40, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Οκτωβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 40,Πρακτικά συνεδρίασης -αποφάσεις της 30ης Οκτωβρίου 2017