Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Ιανουαρίου 2018, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 4, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Ιανουαρίου 2018

Σχολιάστε