Αριθμός Πρακτικού 4, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Θ787ΛΗ-ΡΜΛ

Σχολιάστε