Αριθμός Πρακτικού 4, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Φεβρουαρίου 2014, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΙΕΟ7ΛΗ-ΛΗΘ-signed