Αριθμός Πρακτικού 39, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 8ης Οκτωβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας