Αριθμός Πρακτικού 39, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 8ης Οκτωβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 39, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 08-10-2018 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ