Αριθμός Πρακτικού 38, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 1ης Οκτωβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας