Αριθμός Πρακτικού 38, Πρακτικά Έκτακτης συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας