Αριθμός Πρακτικού 37, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2013, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΓΥ7ΛΗ-Σ37-signed