Αριθμός Πρακτικού 37, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΜΘΨ7ΛΗ-ΥΚΝ

Σχολιάστε