Αριθμός Πρακτικού 36, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Δεκεμβρίου 2013 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΓΨ7ΛΗ-ΩΡ3-signed

Σχολιάστε