Αριθμός Πρακτικού 36, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2015, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΩΜ5Π7ΛΗ-ΛΟΣ

Σχολιάστε