Αριθμός Πρακτικού 36, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 12ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας