Αριθμός Πρακτικού 35, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 5ης Νοεμβρίου 2019, της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερέας Ελλάδας