Αριθμός Πρακτικού 35, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 4ης Δεκεμβρίου 2013 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΓΠ7ΛΗ-5ΜΖ-signed

Σχολιάστε