Αριθμός Πρακτικού 35, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας