Αριθμός Πρακτικού 34, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Δεκεμβρίου 2013 , της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΒΛΓΠ7ΛΗ-ΜΒ3-signed

Σχολιάστε