Αριθμός Πρακτικού 34, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Σεπτεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 34, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 18ης Σεπτεμβρίου 2017